Möt våra medarbetare

Medarbetare

Det är vi som jobbar på New Republic. Läs mer genom att klicka på respektive medarbetare


Oscar Almqvist

Intern. Oscar studerar pol. kand. i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har ett speciellt intresse för internationell politik och civilsamhällesfrågor.

  Intern. Oscar studerar pol. kand. i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har ett särskilt intresse för internationell politik och civilsamhällefrågor. I dessa studier har han fördjupat sig i ämnen rörande organisationsidentitet och opinionsbildning. Han har internationella erfarenheter från studier i Tokyo och Bangkok. Oscar är praktikant på Stockholmskontoret till januari 2020 och bistår övriga medarbetare med stöd och underlag, bland annat i form av omvärldsbevakning och research. Johann Arnljots

Researcher. Johann har en fil. kand. i statsvetenskap och journalistik från Lunds universitet och har bland annat inriktat sig på förvaltnings- och socialpolitik, med ett särskilt intresse för integrationspolitik.

  Researcher. Johann har en fil. kand. i statsvetenskap och journalistik från Lunds universitet och har bland annat inriktat sig på förvaltnings- och socialpolitik, med ett särskilt intresse för integrationspolitik. Love Edander Arvefjord

Researcher. Love har en pol. kand. i statsvetenskap och nationalekonomi från Stockholms universitet och har bland annat inriktat sig på hälsopolitik och arbetsmarknadspolitik.

  Researcher. Love har en pol. kand. i statsvetenskap och nationalekonomi från Stockholms universitet och har bland annat inriktat sig på hälso- och arbetsmarknadspolitik. Han har tidigare även studerat internationella relationer och historia. I dessa studier har han bland annat fördjupat sig i miljö- och jämställdhetsfrågor utifrån ett historiskt och globalt perspektiv.Sara Bargi

Senior Consultant & Associate Partner. Sara har varit enhetschef på Energimyndigheten, har en doktorsexamen i kvantfysik och är civilingenjör i teknisk fysik.

  Senior Consultant & Associate Partner.

  Närmast kommer Sara från rollen som enhetschef på Energimyndighetens enhet för hållbar el. Där ansvarade hon bland annat för implementering av statliga stöd såsom solcellsstödet och för finansiering av forskningsprojekt bland annat inom solceller, smarta elnät och vindkraft.

  Sara Bargi har en doktorsexamen i kvantfysik från Lunds universitet och är civilingenjör i teknisk fysik.Ingrid Bojner

Chairman. Ingrid arbetar framför allt med övergripande strategiska frågor. Ingrid har mångårig erfarenhet från andra professionella tjänsteföretag, bland annat som managementkonsult på McKinsey.

  Chairman. Ingrid har mångårig erfarenhet från andra professionella tjänsteföretag, bland annat som managementkonsult på McKinsey. Senast kommer hon från posten som vice vd och marknadschef på IFL Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Ingrids breda erfarenhet sträcker sig över en mängd branscher och företagsfunktioner från både operativa och konsultativa positioner. Hon har expertis inom strategi, organisation, affärsutveckling, varumärke, försäljning, marknadsföring, innovationsprocesser och digitalisering. Hennes branscherfarenheter inkluderar bland annat bank och försäkring, media, telekom, detaljhandel och utbildning.
   
  Ingrid är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm med kompletterande studier i USA vid Georgia State University och Anderson School of Management vid UCLA. Ingrid har även vidareutbildat sig på IFL Executive Education och Styrelseakademien.

   Benny Damsgaard

Associated Senior Advisor. Benny är New Republics samarbetspartner i Danmark, där han har lång erfarenhet av politiskt arbete på nationell nivå.

  Associated Senior Advisor. Benny är New Republics samarbetspartner i Danmark, där han har lång erfarenhet av politiskt arbete på nationell nivå. Benny har bland annat varit PA-direktör på Geelmuyden Kiese och politisk rådgivare till Dansk Industris ledning. Han var tidigare kommunikationschef för Det Konservative Folkeparti, där han även var chef för press- och informationstjänsten på Christiansborg. Benny medverkar ofta som politisk analytiker i danska medier och är krönikör i Altinget.Maria Eklöf

Senior Consultant & Associate Partner. Maria är expert på arbetsmarknadspolitik, företagens villkor samt välfärds- och valfrihetsfrågor.

  Senior Consultant & Associate Partner. Maria är expert på arbetsmarknadspolitik, företagens villkor samt välfärds- och valfrihetsfrågor. Hon har fler års erfarenhet av opinionsbildning i traditionella och sociala medier och har tidigare arbetat som projektledare och kommunikatör på Näringslivets Mediaservice samt som politisk sekreterare för Nya Moderaterna i riksdagen.

  Sedan 2013 arbetar Maria med rådgivning kring strategisk kommunikation för uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor. Hon arbetar med flera arbetsgivar- och branschorganisationer i såväl lokala som nationella projekt. Med erfarenhet från både näringsliv och politik har hon en god inblick i hur samhällets olika aktörer samverkar och hur budskap bör utformas och förankras för att nå genomslag.
   
  Maria har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och har även studerat vid London School of Economics.Johannes Hylander

Senior Consultant & Partner. Johannes har omfattande erfarenhet av att leda uppdrag inom corporate communications, opinionsbildning, och verksamhetsutveckling.

  Senior Consultant & Partner. Johannes är en av företagets grundare och huvudägare. Han är senior rådgivare inom public affairs med omfattande erfarenhet av att leda uppdrag inom corporate communications, opinionsbildning, och verksamhetsutveckling. Hans fokusområde är strategiska och analytiska uppdrag i gränslandet näringsliv, samhälle och politik.

  Johannes arbetar främst inom områdena arbetsmarknad, utbildning, forskning, innovation, kultur samt infrastruktur. Han har erfarenhet från samarbeten med exempelvis Svenskt Näringsliv, Akademiska Hus, Örebro universitet, Region Skåne, SAMI och Svensk Scenkonst. Han är en ofta anlitad moderator.

  Johannes har tidigare arbetat i ledande roller i högskolesektorn samt fackföreningsvärlden och har varit styrelseledamot i flera statliga myndigheter. Han har praktisk erfarenhet från lokalt politiskt arbete och är utbildad statsvetare från Uppsala universitet.Pernilla Johansson

Executive Secretary & Assistant. Pernilla bistår hela New Republic med koordinering, planering och genomförande av företagets aktiviteter.

  Executive Secretary & Assistant. Pernilla bistår hela New Republic med koordinering, planering och genomförande av företagets aktiviteter, och ser till att våra uppdragsgivare och gäster får rätt bemötande när de besöker oss.

  Med sin mångåriga arbetserfarenhet av service på såväl nationell som internationell nivå bidrar Pernilla med stort kundfokus och engagemang för att ge New Republics kunder och medarbetare de bästa förutsättningarna för bra möten och långsiktiga relationer. Sofia Johansson

Intern. Sofia studerar masterprogrammet i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och har en kandidatexamen i utvecklingsstudier med inriktning sociologi, också från Lunds universitet.

  Intern. Under sin masterutbildning har Sofia valt att inrikta sig på frågor rörande kriskommunikation, desinformationskampanjer och varumärkeskommunikation. Som praktikant kommer hon att bistå övriga medarbetare med underlag till pågående projekt, bland annat i form av research och omvärldsbevakning. Sofia är placerad på Malmökontoret och kommer att vara praktikant på New Republic fram till januari 2020.Mattias Keresztesi

Senior Consultant. Mattias har bred erfarenhet av opinionsbildning och politiska beslutsprocesser på olika nivåer, bland annat från Sveriges riksdag, Europaparlamentet samt region- och kommunpolitiken.

  Senior Consultant. Mattias har bred erfarenhet av opinionsbildning och politiska beslutsprocesser på olika nivåer, bland annat från Sveriges riksdag, Europaparlamentet samt region- och kommunpolitik.

  Mattias har varit policychef för Moderaterna och arbetslett de politiskt sakkunniga på partiets riksdagskansli under sex år. Under alliansregeringen samarbetade han nära med stadsrådsberedningen, finansdepartementet och andra delar av regeringskansliet. Tidigare har han arbetat som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet i Bryssel. Han har även varit ledamot av Stockholms landstingsfullmäktige och haft en rad kommunala uppdrag.

  Utöver magisterstudier i statsvetenskap har Mattias även läst psykologi och internationella relationer på Stockholms universitet. Han har studerat spanska vid Galileo Galilei Escuela de Español, European Law vid University of London, och NGO Lobbying Practices vid European Training Institute i Bryssel.

   Magnus Johansson Hessling

Senior Consultant. Magnus har lång erfarenhet av politiskt arbete på kommunal, regional och nationell nivå.

  Senior Consultant. Magnus har lång erfarenhet av politiskt arbete på kommunal, regional och nationell nivå. Han har bland annat ingått i Miljöpartiets partistyrelse 2003-2011, varit kommunalråd i Eskilstuna och varit politiskt sakkunnig inom regeringskansliet där han arbetat på utbildningsdepartementet, statsrådsberedningen och näringsdepartementet 2015-2019.Ingrid Leek

Consultant. Ingrid har tidigare arbetat som kommunikatör på Centerkvinnorna och digital kommunikatör inom Centerpartiet.

  Consultant. Ingrid har tidigare arbetat som kommunikatör på Centerkvinnorna och digital kommunikatör inom Centerpartiet. Ingrid har en examen i international sales and marketing management och studerar statsvetenskap vid Stockholms universitet vid sidan av tjänsten på New Republic.Gabriella Linderoth

Intern. Gabriella studerar vid Uppsala universitet och kommer där ta en Politices kandidatexamen och en Ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som inriktning.

  Intern. Under studierna har Gabriella haft en orientering mot miljöekonomi och offentlig ekonomi. Som medarbetare blir hennes uppgift att bidra med research och underlag som stödjer företagets pågående projekt samt att medverka i bevakning av områden. Gabriella kommer att vara praktikant på New Republic fram till januari 2020 och är placerad på Stockholmskontoret.Jon Millarp

Senior Consultant. Jon är en rutinerad konsult med tung erfarenhet av politiska beslutsprocesser och opinionsbildning, bland annat från riksdagen, Rosenbad och utrikesdepartementet.

  Senior Consultant. Jon är en rutinerad konsult med tung erfarenhet av politiska beslutsprocesser och opinionsbildning. I sina olika roller har han agerat rådgivare till ministrar, riksdagsledamöter och politiska ledningar.

  Jon har arbetat dels på dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldts kansli, dels på samordningskansliet där han var med och förhandlade fram alliansregeringens politik inom bland annat hälso- och sjukvård, utrikes- och handelsfrågor samt EU-ministerns frågor.

  Jon har varit politiskt sakkunnig i UD:s departementsledning där han bland annat arbetade med det multilaterala biståndet såsom FN-organisationerna och FN:s hållbarhetsmål. Han har även varit politiskt sakkunnig i Moderaternas riksdagskansli med särskilt ansvar för bland annat bygg- och bostadspolitik.

  Jon har studerat statskunskap och historia vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.Jean-Daniel Maurin

Senior Consultant & Partner. Jean-Daniel har omfattande erfarenhet av komplexa uppdrag inom utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

  Senior Consultant & Partner. Jean-Daniel är en av företagets grundare och huvudägare, med omfattande erfarenhet av komplexa uppdrag inom utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

  Jean-Daniel leder uppdrag inom public affairs, opinionsbildning, corporate communications och krishantering. Hans fokusområde är utvecklings- och hållbarhetsfrågor med kopplingar till nationell, regional och kommunal politik samt det omgivande samhället och näringslivet.

  Jean-Daniel har i dag främst uppdrag inom infrastruktur, bostäder, offentlig upphandling och regional utveckling. Han har bred erfarenhet från ett stort antal företag och branscher med företag och organisationer som exempelvis Akademiska Hus, Region Skåne, Stim, Naturskyddsföreningen, Handikappförbunden, SCA Personal Care, Michelin Nordic och TCO Development.

  Han har även praktisk erfarenhet från kommunpolitiken som förtroendevald och är utbildad vid Lunds universitet, Stockholms universitet, Berghs School of Communications och Quadriga university.Daniel Nordlund

Senior Consultant. Daniel har lång erfarenhet som kommunikationskonsult i Sverige och Norden. Han är specialiserad inom krishantering, varumärkesarbete och medierelationer.

  Senior Consultant. Daniel har mer än femton års erfarenhet som kommunikationskonsult, både i Sverige och på nordisk nivå. 

  Sedan 2013 arbetar Daniel för New Republic. Han är specialiserad inom krishantering, varumärkesarbete, medierelationer och undersökningsbaserad publicitet/opinionsbildning. Bland hans kunder finns Naturvårdsverket, SLAO och Svenskt Friluftsliv. 

  Daniel leder stora projekt i gränslandet mellan medierelationer och opinionsbildning där undersökningar och rapporter är viktiga ingredienser liksom strukturerade insatser i sociala medier.

  Daniel har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.Louise Pons

Senior Consultant & Associate Partner. Louise har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande och är expert på frågor som rör infrastruktur och livsmedel. (Föräldraledig.)

  Senior Consultant & Associate Partner. Louise har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande och är expert på frågor som rör infrastruktur och livsmedel. Hon är van vid att leda flera uppdrag samt ge stöd och rådgivning inom public affairs och strategisk kommunikation.

  Hennes fokus är uppdrag som karaktäriseras av politisk påverkan, komplexa beslutsprocesser och opinionsbildning. Louise har idag främst uppdrag inom hållbarhet, offentlig upphandling, infrastruktur och livsmedel. Hon har bred erfarenhet från arbete med branschorganisationer, företag och regioner som exempelvis Region Skåne, Akademiska Hus, Sveriges Bussföretag, Svensk Sjöfart och Svenskt Kött.

  Tidigare har Louise varit politiskt sakkunnig i infrastruktur- och landsbygdsfrågor hos Moderaterna i riksdagen och varit utredare på Kommerskollegium samt programansvarig hos Folk och Försvar. Hon har ett brett och starkt nätverk inom politik, näringsliv och intresseorganisationer. Hon har en politices magister från Lunds universitet och är även utbildad i strategisk kommunikation vid Berghs School of Communication, Poppius och Timbro. (Föräldraledig.)Malin Sahlén

Senior Associate Partner & Head of Office. Malin är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor samt integration, och hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.

  Senior Associate Partner & Head of Office. Malin är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor samt integration, och hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.

  Malin leder flera uppdrag inom områdena arbetsmarknads- och välfärdspolitik. Hennes fokus är rådgivning inom opinionsbildning och public affairs i analytiska projekt som gränsar mellan politik och näringsliv. Malin har erfarenhet från samarbeten med bland andra Svenskt Näringsliv, Trygghetsfonden TSL, Almega och Vårdföretagarna.

  Tidigare arbetade Malin med samhällsekonomiska frågor på Timbro. Dessförinnan arbetade Malin på Svenskt Näringslivs samhällsekonomiska avdelning med arbetsmarknadsanalys och konjunkturbedömningar. Malin har en politices magister i nationalekonomi från Linköpings Universitet och har även gått Stureakademin hos Timbro.Olle Schubert

CEO & Partner. Olle är senior rådgivare med omfattande erfarenhet av projekt- och processledning inom opinionsbildning och public affairs, ofta på högsta ledningsnivå.

  CEO & Partner. Olle är en av företagets grundare och huvudägare med omfattande erfarenhet av projekt- och processledning inom opinionsbildning och public affairs, ofta på högsta ledningsnivå, för myndigheter, företag och organisationer.

  Olle har sjutton års erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning med särskild expertis inom energi-, klimat- och miljöfrågor, men även infrastruktur och landsbygdsutveckling. Olle leder också medieträningar och krissimuleringar.

  Olle var tidigare reporter och redaktör på en nyhetsbyrå med inriktning mot internationella energimarknader. Rättssäkerhet är ett specialintresse; han har bland annat grundat den så kallade Rinkebymordskommittén. Olle har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet.Paulo Silva

Senior Consultant & Partner. Paulo är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vd:ar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation.

  Senior Consultant & Partner. Paulo är en av företagets grundare och huvudägare. Paulo Silva är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vdar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation. Hans fokusområde är krävande uppdrag i marknader som är starkt beroende av politiska beslut samt politiska processer på lokal, regional eller nationell nivå.

  Paulo har i dag främst uppdrag inom arbetsmarknads- och näringspolitiska områdena. I det ingår t.ex. arbetsrätt, offentlig reglering, upphandling, migration, integration och näringspolitik. Han har stor erfarenhet av samarbete med organisationer som Svenskt Näringsliv, Almega och Vårdföretagarna samt enskilda större företag.

  Han har tidigare bland annat arbetat på Finansdepartementet, som stabschef för Miljöpartiets språkrör i riksdagen samt vid Europaparlamentet. Han har varit styrelseledamot i ett flertal statliga utredningar och kommunala bolag. Paulo Silva är utbildad statsvetare vid Stockholms universitet.Klara Spangenberg

Consultant. Klara är expert på analys, uppföljning och utvärdering för myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå.

  Consultant. Klara är expert på analys, uppföljning och utvärdering för myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå.

  Närmast kommer Klara från en tjänst som verksamhetsstrateg inom universitetssjukvården i Region Skåne, innan dess var hon managementkonsult på Ramböll Management Consulting och affärsområdeschef på Kontigo.

  Klara har stor erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor och hållbarhetsfrågor samt av områdena regional utveckling, näringslivsutveckling och innovation.

  Klara har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.Erik Torstensson

Consultant. Erik har bred nationell och internationell erfarenhet av opinionsbildning, politiska processer och strategisk kommunikation.

  Consultant. Erik har bred nationell och internationell erfarenhet av opinionsbildning, politiska processer och strategisk kommunikation.

  Erik kommer närmast från en tjänst som politisk sekreterare för Liberalerna där han bland annat gav stöd och råd åt förtroendevalda och deltog i arbetet med att utveckla Alliansens politik. Dessförinnan arbetade Erik för Svenskt Näringsliv i Malmö och vid Sveriges Handelskammare i Boston.

  Erik har även varit forskningsassistent i Saudiarabiens huvudstad Riyadh där han bistod det Harvard-baserade forskningsinstitutet Evidence for Policy Design med datainsamling i syfte att främja kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta.

  Erik har en masterexamen i Public Policy från Harvard University, där han bland annat studerade nationalekonomi, statistik, ledarskap och statsvetenskap. Han har även studerat vid University of Florida, the American University in Cairo och Uppsala Universitet.