New Republic

New Republic ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag, myndigheter och organisationer som vill ha ut mer av sina relationer med omvärlden.

27 maj 2016

Intervju med Cécilia Rubinstein Tenbäck

Under våren 2016 praktiserade Cécilia Rubinstein Tenbäck på New Republic. Vi ställde tre frågor till Cécilia om hur det var att göra praktik hos oss.