3 snabba frågor
12/10/2018

till Per Holm på Energiföretagen Sverige om vindkraftsvetot och förutsättningarna för vind- och solkraft.Nyligen använde ännu en kommun vindkraftsvetot för att stoppa en vindpark som samma kommun tidigare tillstyrkt. Hur påverkar vetot Sveriges möjlighet att leva upp till Parisavtalet?

– Det kommunala vetot är klart bekymmersamt och sätter rättssäkerheten ur spel eftersom det inte finns regler för hur vetot får användas. Självklart ska kommunen fortfarande ha stort inflytande över vindkraftsetableringen vilket de också har som remissinstans. Om vi inte får bygga vindkraftverk i de bästa vindlägena både försenas och fördyras utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det betyder att Sverige får svårare att nå vårt åtagande i Parisavtalet. Samtidigt kommer vi inte i den utsträckning vi vill att kunna hjälpa andra länder att nå sina Parisåtaganden med vår förnybara elexport.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har ju föreslagit att vetot ska avskaffas och flera partier har varit positiva till detta. Vad tror du om möjligheterna för förslaget att gå igenom?

– Energiföretagen är också positiva till att avskaffa det kommunala vetot. Redan på kort sikt bör användande av vetot omgärdas av starka restriktioner. Detta kan gälla krav på yttrande inom en viss tid, krav på motivering och att inte kunna hindra projekt inom riksintresseområden eller områden som kommunen tidigare ansett som lämpliga för vindkraft. Vi hoppas på ett större engagemang från politiskt håll än vi har sett hittills i denna viktiga fråga.

Vad hoppas du för vind- och solkraft kunna åstadkomma på längre sikt, i din roll som ansvarig för Energiföretagens arbetsgrupp?

– Vi hoppas uppnå goda och långsiktiga förutsättningar för affärsmässig vind- och solkraft som väl integrerad del av det nordiska energisystemet. I praktiken betyder det att tillståndsprocessen för vindkraft måste bli betydligt förbättrad, att marknadsförutsättningarna för vind- och solel blir långsiktigt hållbara och att utmaningarna som följer av att kraftslagen är väderberoende hanteras på ett kostnadseffektivt sätt.

Per Holm intervjuades av Sara Bargi, Expert in Climate & Energy på New Republic.
”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.