Ökat välstånd leder till verkligt socialt Europa
11/10/2018

3 snabba frågor till Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna, om EU:s sociala pelare.

3 snabba frågor till Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna, om EU:s sociala pelare.Vad innebär EU:s sociala pelare och varför tillkom den?


Vad innebär EU:s sociala pelare och varför tillkom den?

- Den sociala pelaren innehåller 20 principer, som ger Europasamarbetet en social dimension, med alltifrån "rättvisa arbetsmarknader" till "sociala trygghetssystem". Den sociala pelaren skrevs under på ett toppmöte i Göteborg förra året, som statsminister Stefan Löfven stod värd för (och tog initiativ till) tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

På vilket sätt kan sociala pelaren påverka svenska företag och svenska modellen?

- När Löfven stod värd för det sociala toppmötet förra året varnade vi moderater för en utveckling där EU får utökat inflytande över välfärdspolitiken. Löfven kallade vår oro för "en skröna". I praktiken har vi tyvärr fått rätt. De skarpa lagförslagen från EU med hänvisning till den sociala pelaren duggar tätt och kommer bli verklighet inom kort. Det gäller alltifrån förslag om kvotering av föräldraledighet till långtgående regleringar av arbetsmarknaden, som direkt strider mot den svenska modellen där parterna bestämmer villkoren.

Hur anser ni att EU kan hjälpa medlemsländer med sociala reformer?

- Ett verkligt socialt Europa åstadkommer vi genom att öka det ekonomiska välståndet och garantera stabilitet, frihet och demokrati för Europas invånare. Det handlar om en politik som stärker konkurrenskraften, främjar jobbskapande och tillväxt och som bygger vidare på den inre marknaden. Lyckas vi med detta får vi ett Europa som är långt mer socialt och bättre rustat för framtiden än det en social pelare någonsin kan åstadkomma.
 
Christofer Fjellner intervjuades av Edvin Alam, Consultant på New Republic.
”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.