Olyckligt om Sverige förlorar världsarvsstatus
11/10/2018

3 snabba frågor till Anna Hag på Svensk Turism om naturturism, hotet mot världsarvet Laponia och vad nästa regering bör ta tag i.

3 snabba frågor till Anna Hag på Svensk Turism om naturturism, hotet mot världsarvet Laponia och vad nästa regering bör ta tag i.


Hur viktig är den svenska naturen för målet att dubblera den svenska turismens omsättning och exportvärde?

– Naturen är en viktig reseanledning för både svenska och utländska besökare. Svensk Turism anser att naturturismens andel av den totala turistkonsumtionen har potential att öka ännu mer. En rad insatser behöver göras för att den ska utvecklas hållbart över tid vilket vi pekar på i ”Nationell naturturismstrategi” som publicerades i juli i år.

En aktuell politisk fråga är den om en gruvetablering i Kallak. Svenska Unescorådet har kritiserat planerna på en gruva och sagt att det hotar världsarvet Laponia. Vad betyder det för bilden av Sverige om Unescorådet drar tillbaka världsarvsstämpeln på Laponia?

– Att Laponia har fått utmärkelsen världsarv visar på att det finns viktiga värden som Sverige har åtagit sig att vårda och värna. Det vore mycket olyckligt om vi skulle förlora den titeln. Vi måste hitta formerna för att samverka långsiktigt och hållbart för både besöksnäring och andra näringar. För besöksnäringen blir värdeskapande och kvalitativa upplevelser allt viktigare eftersom vi ser en ökad efterfrågan från våra besökare.

I Svensk Turisms strategi 2020 skriver ni att hållbar utveckling är trovärdig utveckling. Vilka beslut hoppas ni att regeringen tar de kommande åren?

– Vi hoppas att regeringen tar ett samlat grepp för hållbar turism och tar till sig rekommendationerna från utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Svensk Turism stöder utredningens förslag och ser ett stort behov av att arbetet kommer igång under en ny regering oavsett färg.
 
Anna Hag intervjuades av Adam Bergsveen, Senior Consultant på New Republic.
”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.