”Pinsamt att vi utvisar eftertraktad kompetens”
04/04/2019

till Naod Habtemichael, förbundsordförande för Centerstudenter som snart blir Göteborgs kommuns yngsta kommunalråd någonsin, om det politiska läget.                      

3 snabba frågor till Naod Habtemichael, förbundsordförande för Centerstudenter som snart blir Göteborgs yngsta kommunalråd någonsin, om det politiska läget.         


Vad anser du är det bästa respektive det sämsta med Januariavtalet mellan S-MP-C-L?

– Det bästa skulle jag säga är punkt 4 – att reformera skattesystemet så det lönar sig att jobba i större utsträckning. Tätt följt av punkt 21 – som handlar om att stoppa kompetensutvisningarna. Det är en käpphäst som regeringen varit alldeles för passiv med. Det är ju pinsamt att vi fortsätter utvisa eftertraktad kompetens.

– Överenskommelsens största surdeg är nog punkt 8, vilket är ett första steg för att införa en familjevecka. Samhällskostnaderna är enorma och dessutom har vi redan världens mest generösa föräldraförsäkring.

Vilken är den viktigaste frågan inför valet till Europaparlamentet den 26 maj och varför?

– Den viktigaste frågan är klimatfrågan. Nyligen lanserade Klimatpolitiska rådet sin årsrapport där de slår fast att handelssystemet med utsläppsrätter och omställningen av transportsektorn är avgörande för att nå våra långsiktiga mål.

– Det är politikområden där en Europaparlamentariker kan lämna stora avtryck. Centerpartiets toppkandidat Emma Wiesner är en av dem som driver klimat- och energifrågan till sin spets, vilket jag tycker är helt rätt.

Bostadspolitiska frågor ligger dig varmt om hjärtat. Vilken är den enskilt viktigaste politiska åtgärden för att minska bostadsbristen?

– Hm, det är en bra fråga. Jag skulle nog säga att det är just det som varit det största problemet. De senaste decennierna har man saknat en helhetsbild om varför en bostadspolitisk inriktning är önskvärd och i stället prioriterat enskilda, kortsiktiga förändringar medan de breda överenskommelserna med tydliga mål och policyförslag för att nå dit har uteblivit. Så mitt svar är att den viktigaste åtgärden är att vara överens om ett paket av åtgärder.

Naod Habtemichael intervjuades av Erik Torstensson, Consultant på New Republic. ”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.