Nothing About Us Without Us
27/12/2018

3 snabba frågor till Lihini Wijesinghe, ordförande för Fler Unga, om vad nästkommande regering bör göra, "Ungdomskontraktet" och Almedalen 2019.


Fler Unga arbetar för att unga ska inkluderas i det politiska samtalet och i politiska frågor. Vad bör nästkommande regering lyfta för att ta större hänsyn till ungas perspektiv i politiska frågor?

Eftersom vi brinner för att ungdomsperspektivet ska beaktas i alla sakfrågor, är det inte specifika områden vi hoppas på. Vi vill istället att politikerna lyfter in vår generation direkt i formandet av politiken. "Nothing About Us Without Us" är en slogan som sammanfattar vårt påverkansarbete väl. 

Inför valrörelsen 2018 tog ni fram "Ungdomskonraktet" och flera partiledare lovade inkludera unga röster i sin politik. Hur följer ni upp kontrakten?

 Kontrakten är självklart bara ett symboliskt ställningstagande och inte bindande på något sätt. Men som en del i vårt påverkansarbete är kontrakten viktiga, och vi jobbar vidare med dem kontinuerligt genom föreläsningar, debattartiklar och i dialog med beslutsfattare. Det finns ju flera aktörer i samhället som driver på för ett tydligare ungdomsperspektiv i samhällsutvecklingen, och även i dessa samarbeten delar vi med oss av kontrakten.

Ni åker varje år med en stor delegation till Almedalen. Hur ser ni på Almedalen respektive Järvaveckan 2019?

Almedalen och dess miljö är unik och är skapat av decennier av engagemang, idéer och politiskt engagerade människor. Vi ser att Järvaveckan har potential att i framtiden konkurrera med Almedalen. Järvaveckans styrka är att den utgör en fysiskt lättillgängligare mötesplats för fler aktörer, som på sikt kan bli viktig för demokratin. Fler Unga hoppas att Järvaveckan ska expandera och bli en mötesplats för medborgare och politiker, så att politiken blir mer lättillgänglig för unga. I framtiden vore det kul att kunna etablera både en Järvaveckan-delegation och en Almedals-delegation, för att visa att ungas perspektiv hör hemma på båda mötesplatserna! 

Lihini Wijesinghe intervjuades av Samuel Lakén, Researcher på New Republic.
”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.