Laddningsmöjligheter i hela landet avgörande för snabb omställning
01/01/2019

3 snabba frågor till Anna Henstedt, laddinfrastrukturansvarig på BIL Sweden, om elektrifiering av fordonsflottan och den nytillträdda regeringens ambitioner.            

3 snabba frågor till Anna Henstedt, laddinfrastrukturansvarig på BIL Sweden, om elektrifiering av fordonsflottan och den nytillträdda regeringens ambitioner.


Är det önskvärt att Sverige tar ledningen i elektrifieringen av fordonsflottan och hur ska det i så fall gå till?

–Elektrifiering av fordonsflottan är av stor vikt för att nå Sveriges tuffa klimatmål. Industrin har en viktig roll att spela för att utveckla tekniken och inom två år väntas 100 nya laddbara bilmodeller på marknaden. Det ser vi givetvis positivt på eftersom bilköpares behov i större utsträckning kan tillgodoses, vilket är viktigt för omfattande omställning i närtid. Statens roll är dock avgörande, den måste bana vägen för en väl utbyggd laddinfrastruktur för att möta behoven. På kort sikt behövs kraftigt utbyggd privat laddinfrastruktur, då laddning hemma över natten täcker den största delen av hushållens laddningsbehov. Det behövs även ett nationellt mål för laddningstäthet som möjliggör laddning i glesbygd och ger förutsättningar för en kraftigt utbyggd hemmaladdning.

Hur ser vi till att möjligheten att ha en el- eller laddhybridbil inte begränsas till enbart de som bor i egen villa eller radhus?

–Regeringsförklaringen innehöll ett ambitiöst och viktigt mål för mandatperioden: Att det ska gå att ladda och tanka fossilfritt i hela landet. Nu är det upp till bevis! För att det ska bli verklighet behövs en rejäl satsning på utbyggnad av laddning på gatumark så att även alla de som idag bor i flerfamiljshus och har sin möjliga ”hemmaladdning” på gatan (dvs de som inte har parkeringsmöjligheter i föreningen eller hos hyresvärden) erbjudas laddmöjlighet. Risken är annars att många inte ens överväger att skaffa en laddbar bil. Ett första steg är att prioritera laddgator där man har identifierat att det är relativt enkelt och kostnadseffektivt att sätta upp flera laddstolpar utmed en viss gatusträckning. Dessa laddgator behöver finnas nära hemmet, tillgängligheten är avgörande för snabb omställning.

Finns det andra länder som vi kan ta inspiration från?

–Norge är ett föredöme, där har de bestämt sig och gjort ett gediget arbete för att elektrifiera fordonsflottan. Förra året var nästan hälften av alla nya bilar som såldes i Norge, laddbara bilar. I Sverige var motsvarande siffa 8 procent. Hemmaladdningen är en lågt hängande frukt för att relativt snabbt öka andelen laddbara bilar i Sverige. En omställning är kostsam, men den är viktig för att snabbt nå målen och då ingår det att se över olika incitament som kan snabba på utvecklingen, vilket bland annat kan vara stöd till hemmaladdning.

Anna Henstedt intervjuades av Maria Eklöf, Senior Consultant och Associate Partner på New Republic. ”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.