Kundernas efterfrågan på hållbara energilösningar den viktigaste innovationskraften
03/01/2019

3 snabba frågor till Kenneth Johansson, vd på InnoEnergy Scandinavia, om hur företag kan verka för att utveckla och implementera hållbara energilösningar.

3 snabba frågor till Kenneth Johansson, vd på InnoEnergy Scandinavia, om hur företag kan verka för att utveckla och implementera hållbara energilösningar.


En anledning till att det går för långsamt i utvecklingen av nya hållbara energilösningar är att det ofta är tryggare för kunden att välja beprövad teknik. Vilka lösningar ser du och InnoEnergy på denna utmaning?

– En helt central lösning för att få till en hållbar energiomställning är att ny teknik måste få en marknad i ett tidigt skede, för att kunna testas och optimeras för uppskalning. Det kräver privata aktörer som vågar ta risk. Som vi ser det kan och ska privata kunder vara en pådrivande kraft i detta. I Sverige finns ett antal traditionsbundna branscher där förändringstrycket har varit begränsat, delvis på grund av att deras kunder inte har efterfrågat hållbara lösningar. En av InnoEnergys viktigaste roller är att ge kunderna kunskap och verktyg för att bli ännu modigare.

Vilka branscher har störst skäl att påskynda omställningen?

– Det är förstås ett ansvar som alla måste ta, men om jag ska nämna några branscher som är prioriterade så är det cement- och betongindustrin och delar av byggindustrin. De är förknippade med så stora utsläpp att implementeringen av nya energilösningar brådskar extra mycket. Företagen måste ompröva flera gamla sanningar. För att våga ta det steget måste de både inse risken med att köra i gamla hjulspår och nyttan med att tänka nytt. De mest trovärdiga budbärarna är kunderna, de som i slutänden betalar. Om de ställer tuffare hållbarhetskrav förändras utbudet; det är en av de frågor vi arbetar mest med.

Hur arbetar InnoEnergy mer konkret för att främja denna utveckling?

– Man kan säga att vår styrka är att vi förstår näringslivets utmaningar och behov av transformation och innovation, samtidigt som vi har ledande expertis inom hållbara energilösningar. Vi bidrar till omställning och utveckling av både entreprenörer och etablerade företag som vill introducera nya lösningar inom hållbar energi genom att utgå från den affärsnytta som skapas. De tjänster vi erbjuder är bland annat utbildning, stöd i innovationsprojekt, finansiellt stöd och olika former av utvecklande partnerskap.

Kenneth Johansson intervjuades av Klara Spangenberg, Consultant & Head of Office på New Republic. ”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.