2019 går klimatlagen från ord till handling
28/12/2018

3 snabba frågor till Sara Bargi, New Republics expert inom klimat och energi, om klimatlagen 2019.

3 snabba frågor till Sara Bargi, New Republics expert inom klimat och energi, om klimatlagen 2019. Sara har varit enhetschef på Energimyndigheten, har en doktorsexamen i kvantfysik och är civilingenjör i teknisk fysik.


Vad betyder Sveriges nya klimatlag för politiken?

– Sveriges riksdag har satt upp ett modigt men nödvändigt mål: Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Det betyder att utsläppen måste minska med mellan fem och åtta procent om året, i genomsnitt. De senaste tre åren har minskningen varit mindre än en procent. Det duger inte. Politiken måste sätta upp styrmedel som styr mot en mycket snabbare minskning av utsläppen, om vi ska ha en chans att nå målen och bromsa klimatförändringarna.

Vad innebär klimatlagen för 2019?

– 2019 är året då klimatlagen går från ord till handling. Under våren släpper Klimatpolitiska rådet sin rapport om nuläget, med fokus på utsläppen inom transportsektorn. Naturvårdverket ska presentera ett smörgåsbord av klimatpolitik för regering och riksdag att inspireras från. Och efter sommaren ska regeringen lägga fram Sveriges första femåriga färdplan för klimatet. Om målet om nettonollutsläpp ska nås, så krävs här skarpa politiska förslag, med en verkligt styrande effekt.

Vilka blir vinnarna och förlorarna med en hårdare klimatpolitik? 

– På ett plan blir vi alla vinnare med en planet som är fortsatt beboelig. Men de organisationer som inte förstår förändringen, som inte förmår ställa om sina affärsmodeller – de kan mycket väl försvinna. Och det beror inte minst på vilken politik som faktiskt blir verklighet. Ser vi mer oförutsägbar symbolpolitik, eller blir det långsiktiga men ambitiösa insatser som ger företagen en rättvis chans att anpassa sig till det nya? Under 2019 får vi förhoppningsvis de första avgörande stegen mot en skarpare men effektivare klimatpolitik.

Sara Bargi intervjuades av Adam Bergsveen, Senior Consultant på New Republic.
”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.