Sverige förlorar välstånd om talanger inte vågar välja oss
30/12/2018

3 snabba frågor till Anna Kinberg Batra, f.d. partiledare för Moderaterna, om arbetskraftsinvandring.

3 snabba frågor till Anna Kinberg Batra, f.d. partiledare för Moderaterna, om arbetskraftsinvandring. Tycker du att de politiska förutsättningarna är bättre eller sämre i dag jämfört med 2008 för att komma överens om en långsiktigt hållbar politik för arbetskraftsinvandringen som säkerställer näringslivets behov till kompetent arbetskraft?

Foto: Peter Knutson
Du satt i utredningen som föregick förändringen av regelverket för arbetskraftsinvandring år 2008. Tycker du att de politiska förutsättningarna är bättre eller sämre i dag jämfört med 2008 för att komma överens om en långsiktigt hållbar politik för arbetskraftsinvandringen som säkerställer näringslivets behov till kompetent arbetskraft?

–Vi gjorde arbetskraftsinvandring möjlig efter att dörren varit stängd i decennier. Reformen har gett möjlighet för fler jobb att både skapas, förläggas och räddas här, i stället för att Sverige skulle ha gått miste om dem.

Dessvärre har generellt mer negativa attityder till invandring påverkat även denna fråga så att det är svårt att komma överens om annat än mer restriktiv politik. På längre sikt förlorar Sverige i jobb, välstånd och möjlighet till utbyte med andra länder om talanger och kompetens inte vågar välja oss i konkurrens med andra. Det är en ödesfråga som jag hoppas får mer uppmärksamhet innan det är för sent.

Du var ansvarig för att lägga om Moderaternas migrationspolitik, och under mandatperioden kommer nya migrationsförhandlingar att initieras. Några partier vill begränsa arbetskraftsinvandringen genom att t.ex. kräva en viss utbildningsnivå eller genom att lönen måste vara hög, (150 procent av snittlön). Tror du att sådana förslag kan bli verklighet genom förhandlingarna?

–Att strama åt och ompröva regelverket för asylprövning var nödvändigt, eftersom det inte kunde upprätthållas och ge skydd åt dem som behöver det bäst. Men arbetskraftsinvandring i en värld där vi konkurrerar om t.ex. indiska och kinesiska talanger och investeringar är något annat. Den tycker jag vore olyckligt att strama åt, tvärtom skulle Sverige behöva säkerställa att inte hederliga, hårt arbetande arbetskraftsinvandrare kastas ut på grund av t.ex. små gamla administrativa fel.

Vilka reformer anser du att den nya regeringen bör genomföra, för att Sverige ska locka de bästa talangerna till Sverige?

–Att stoppa kompetensutvisningarna är en viktig sak, en annan är att förenkla ansöknings- och viseringsprocesser för talanger. För t.ex. en snabbväxande startup är bara några månaders handläggningstid en evighet.
 
Anna Kinberg Batra intervjuades av Edvin Alam, Consultant på New Republic.
”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.