"Kollektivavtalet var det tyngst vägande skälet när vi blev medlemmar i Almega Tjänsteföretagen"
08/11/2019

3 snabba frågor till Olle Schubert, CEO på New Republic, om varför New Republic nu är anslutna till Tjänstemannaavtalet, ett kollektivavtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Unionen/Akademikerförbunden.Vad innebär kollektivavtalet för New Republic?
 

Vi har tre år i rad utnämnts till svenska mästare i att leverera strategisk rådgivning till krävande uppdragsgivare. För att fortsätta göra det när företaget växer behöver vi även framåt kunna attrahera de bästa medarbetarna. Som anställd hos New Republic ska man veta att enhetliga och trygga villkor gäller och då är kollektivavtal en viktig pusselbit.

Kollektivavtalen är bindande, betyder inte det att era anställdas möjligheter till goda villkor begränsas?

Kollektivavtalet fungerar som ett golv, inte som ett tak. Vi har fortsatt individuell lönesättning och erbjuder alla våra anställda förmåner utöver vad kollektivavtalet kräver. Exempelvis ger vi våra medarbetare en årlig resultatbaserad bonus och en del medarbetare är partners vilket innebär särskilda möjligheter att påverka företagets utveckling.

Innebär medlemskapet något mer för New Republic?

Kollektivavtalet var det tyngst vägande skälet när vi blev medlemmar i Almega Tjänsteföretagen och därmed också Svenskt Näringsliv. Vi har också stor glädje av tillgången till rådgivning och service i arbetsgivarfrågor. Vi sätter stort värde på Almega Tjänsteföretagen och Svenskt Näringslivs arbete för bättre villkor för företagande i Sverige.


”3 snabba frågor…” är en serie intervjuer som genomförs av New Republic.