Sofia Persson
16/04/2018

Intern. Sofia har en pol. kand från Lunds universitet där hennes huvudinriktning var nationalekonomi. Hon har ett särskilt intresse för cirkulär ekonomi samt frågor som rör jämställdhet och internationella relationer. Sofia har tidigare erfarenhet av utbytesstudier vid University of Toronto där hon studerade utvecklingsekonomi och internationell handel. Sofia arbetar med omvärldsanalyser och research som stödjer New Republics uppdrag.