Sofia Johansson
17/04/2018

Researcher. Under sin masterutbildning har Sofia valt att inrikta sig på frågor rörande kriskommunikation, desinformationskampanjer och varumärkeskommunikation. Sofia bistår övriga medarbetare på New Republic med underlag till pågående projekt, bland annat i form av research och omvärldsbevakning.