Sara Bargi
22/04/2018

Senior Consultant & Associate Partner. Närmast kommer Sara från rollen som enhetschef på Energimyndighetens enhet för hållbar el. Där ansvarade hon bland annat för implementering av statliga stöd såsom solcellsstödet och för finansiering av forskningsprojekt bland annat inom solceller, smarta elnät och vindkraft.

Sara Bargi har en doktorsexamen i kvantfysik från Lunds universitet och är civilingenjör i teknisk fysik.