Peg Magnusson
16/04/2018

Intern. Peg har en pol.kand från Lunds universitet. Hennes huvudinriktning är statsvetenskap och hon har ett särskilt engagemang för frågor som rör internationell politik, hållbarhet och integration. Peg har internationell erfarenhet från studier och arbete i Frankrike där hon studerade det franska språket, historia och politik. Peg arbetar med omvärldsanalyser och research som stödjer New Republics uppdrag.