Paulo Silva
16/04/2018

Senior Consultant & Partner. Paulo är en av företagets grundare och huvudägare. Paulo Silva är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vdar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation. Hans fokusområde är krävande uppdrag i marknader som är starkt beroende av politiska beslut samt politiska processer på lokal, regional eller nationell nivå.

Paulo har i dag främst uppdrag inom hållbarhet och näringslivspolitik, cirkulär ekonomi, klimat, arbetskraftsinvandring och andra frågor av fundamental betydelse för olika branscher. Han har lång erfarenhet av samarbete med stora organisationer som Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Sjöfart. Han är även rådgivare till stora såväl som till små företag i branscher som befinner sig i stark förändring och som till karaktär är disruptiva. Paulo är ofta engagerad i krävande uppdrag där resultatet är avgörande för investeringar eller rör grundläggande ekonomiska villkor för olika verksamheter.

Han har tidigare bland annat arbetat på Finansdepartementet, som stabschef för Miljöpartiets språkrör i riksdagen samt vid Europaparlamentet. Han har varit styrelseledamot i ett flertal statliga utredningar och kommunala bolag. Paulo Silva är utbildad statsvetare vid Stockholms universitet.