Paulo Silva
16/04/2018

Senior Consultant & Partner. Paulo är en av företagets grundare och huvudägare. Paulo Silva är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vdar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation. Hans fokusområde är krävande uppdrag i marknader som är starkt beroende av politiska beslut samt politiska processer på lokal, regional eller nationell nivå.

Paulo har i dag främst uppdrag inom arbetsmarknads- och näringspolitiska områdena. I det ingår t.ex. arbetsrätt, offentlig reglering, upphandling, migration, integration och näringspolitik. Han har stor erfarenhet av samarbete med organisationer som Svenskt Näringsliv, Almega och Vårdföretagarna samt enskilda större företag.

Han har tidigare bland annat arbetat på Finansdepartementet, som stabschef för Miljöpartiets språkrör i riksdagen samt vid Europaparlamentet. Han har varit styrelseledamot i ett flertal statliga utredningar och kommunala bolag. Paulo Silva är utbildad statsvetare vid Stockholms universitet.