Oscar Almqvist
05/09/2019

Researcher. Oscar har en pol. kand. i statsvetenskap från Uppsala universitet. Han har särskilt inriktat sig på frågor som rör civilsamhällets opinionsbildning, internationell politik och hållbarhet. Under sin tid på New Republic har han bland annat arbetat med frågor som cirkulär ekonomi, infrastruktur och digitalisering. Han har internationella erfarenheter från studier i Tokyo och Bangkok. Oscar arbetar med research, framtagandet av underlag och omvärldsbevakning som stödjer New Republics uppdrag.