Maria Eklöf
18/04/2018

Senior Consultant & Associate Partner. Maria har mångårig erfarenhet av strategiskt kommunikations- och policyarbete. Hon är en van projektledare med expertis inom kompetensförsörjning, finans och näringspolitik.

Maria samarbetar med flera organisationer och företag och hennes erfarenhet spänner över många branscher och typer av projekt. Hennes branscherfarenheter inkluderar bland annat utbildning, arbetsmarknad, life science, finans och hållbarhet. Många av hennes uppdragsgivare har disruptiva affärsmodeller som bryter ny teknisk mark.

Maria har tidigare arbetat som projektledare och kommunikatör på Näringslivets Mediaservice samt som politisk sekreterare för Nya Moderaterna i riksdagen. Hon har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och har även studerat vid London School of Economics. På fritiden är Maria kommunpolitiskt aktiv i Uppsala.