Maria Eklöf
18/04/2018

Senior Consultant & Associate Partner. Maria är expert på arbetsmarknadspolitik, företagens villkor samt välfärds- och valfrihetsfrågor. Hon har fler års erfarenhet av opinionsbildning i traditionella och sociala medier och har tidigare arbetat som projektledare och kommunikatör på Näringslivets Mediaservice samt som politisk sekreterare för Nya Moderaterna i riksdagen.

Sedan 2013 arbetar Maria med rådgivning kring strategisk kommunikation för uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor. Hon arbetar med flera arbetsgivar- och branschorganisationer i såväl lokala som nationella projekt. Med erfarenhet från både näringsliv och politik har hon en god inblick i hur samhällets olika aktörer samverkar och hur budskap bör utformas och förankras för att nå genomslag.
 
Maria har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och har även studerat vid London School of Economics.