Malin Sahlén
16/04/2018

Senior Associate Partner & Head of Office. Malin är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor samt integration, och hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.

Malin leder flera uppdrag inom områdena arbetsmarknads- och välfärdspolitik. Hennes fokus är rådgivning inom opinionsbildning och public affairs i analytiska projekt som gränsar mellan politik och näringsliv. Malin har erfarenhet från samarbeten med bland andra Svenskt Näringsliv, Trygghetsfonden TSL, Almega och Vårdföretagarna.

Tidigare arbetade Malin med samhällsekonomiska frågor på Timbro. Dessförinnan arbetade Malin på Svenskt Näringslivs samhällsekonomiska avdelning med arbetsmarknadsanalys och konjunkturbedömningar. Malin har en politices magister i nationalekonomi från Linköpings Universitet och har även gått Stureakademin hos Timbro.