Love Edander Arvefjord
22/04/2018

Intern. Love har en pol. kand. i statsvetenskap och nationalekonomi från Stockholms universitet och har bland annat inriktat sig på hälso- och arbetsmarknadspolitik. Love bistår övriga medarbetare med stöd och underlag, bland annat i form av omvärldsbevakning och research. Love kommer att praktisera på New Republic under hela vårterminen. Love har tidigare även studerat internationella relationer och historia. I dessa studier har han bland annat fördjupat sig i miljö- och jämställdhetsfrågor utifrån ett historiskt och globalt perspektiv.