Louise Pons
16/04/2018

Senior Consultant & Associate Partner. Louise har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande och är expert på frågor som rör infrastruktur och livsmedel. Hon är van vid att leda flera uppdrag samt ge stöd och rådgivning inom public affairs och strategisk kommunikation.

Hennes fokus är uppdrag som karaktäriseras av politisk påverkan, komplexa beslutsprocesser och opinionsbildning. Louise har idag främst uppdrag inom hållbarhet, offentlig upphandling, infrastruktur och livsmedel. Hon har bred erfarenhet från arbete med branschorganisationer, företag och regioner som exempelvis Region Skåne, Akademiska Hus, Sveriges Bussföretag, Svensk Sjöfart och Svenskt Kött.

Tidigare har Louise varit politiskt sakkunnig i infrastruktur- och landsbygdsfrågor hos Moderaterna i riksdagen och varit utredare på Kommerskollegium samt programansvarig hos Folk och Försvar. Hon har ett brett och starkt nätverk inom politik, näringsliv och intresseorganisationer. Hon har en politices magister från Lunds universitet och är även utbildad i strategisk kommunikation vid Berghs School of Communication, Poppius och Timbro.