Klara Spangenberg
16/04/2018

Consultant. Klara är expert på analys, uppföljning och utvärdering för myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå.

Närmast kommer Klara från en tjänst som verksamhetsstrateg inom universitetssjukvården i Region Skåne, innan dess var hon managementkonsult på Ramböll Management Consulting och affärsområdeschef på Kontigo.

Klara har stor erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor och hållbarhetsfrågor samt av områdena regional utveckling, näringslivsutveckling och innovation.

Klara har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.