Jon Millarp
16/04/2018

Senior Consultant. Jon är en rutinerad konsult med tung erfarenhet av politiska beslutsprocesser och opinionsbildning. I sina olika roller har han agerat rådgivare till ministrar, riksdagsledamöter och politiska ledningar.

Jon har arbetat dels på dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldts kansli, dels på samordningskansliet där han var med och förhandlade fram alliansregeringens politik inom bland annat hälso- och sjukvård, utrikes- och handelsfrågor samt EU-ministerns frågor.

Jon har varit politiskt sakkunnig i UD:s departementsledning där han bland annat arbetade med det multilaterala biståndet såsom FN-organisationerna och FN:s hållbarhetsmål. Han har även varit politiskt sakkunnig i Moderaternas riksdagskansli med särskilt ansvar för bland annat bygg- och bostadspolitik.

Jon har studerat statskunskap och historia vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.