Ingrid Bojner
20/04/2018

Chairman. Ingrid har mångårig erfarenhet från andra professionella tjänsteföretag, bland annat som managementkonsult på McKinsey. Senast kommer hon från posten som vice vd och marknadschef på IFL Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ingrids breda erfarenhet sträcker sig över en mängd branscher och företagsfunktioner från både operativa och konsultativa positioner. Hon har expertis inom strategi, organisation, affärsutveckling, varumärke, försäljning, marknadsföring, innovationsprocesser och digitalisering. Hennes branscherfarenheter inkluderar bland annat bank och försäkring, media, telekom, detaljhandel och utbildning.
 
Ingrid är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm med kompletterande studier i USA vid Georgia State University och Anderson School of Management vid UCLA. Ingrid har även vidareutbildat sig på IFL Executive Education och Styrelseakademien.