Hedda Fredmark
18/04/2018

Intern. Hedda bistår övriga konsulter med research, omvärldsbevakning och textproduktion. Hedda läser en fil.kand. i statsvetenskap från Uppsala universitet med inriktning mot svensk politik och jämställdhetsfrågor. Hon har läst nationalekonomi och genusvetenskap som biämnen. Hedda kommer att praktisera på New Republic under hela vårterminen.