Hanna Ladstedt
16/04/2018

Intern. Hanna har en pol. kand från Uppsala universitet med en huvudinriktning mot statsvetenskap. Hon har ett särskilt intresse för frågor som berör opinionsbildning, säkerhetspolitik och internationell politik. Hanna har internationell erfarenhet från studier i USA och studier i internationella relationer och journalistik vid SciencesPo i Paris. Hanna arbetar med omvärldsanalyser och research som stödjer New Republics uppdrag.