Daniel Nordlund
16/04/2018

Senior Consultant. Daniel har mer än femton års erfarenhet som kommunikationskonsult, både i Sverige och på nordisk nivå. 

Sedan 2013 arbetar Daniel för New Republic. Han är specialiserad inom krishantering, varumärkesarbete, medierelationer och undersökningsbaserad publicitet/opinionsbildning. Bland hans kunder finns Naturvårdsverket, SLAO och Svenskt Friluftsliv. 

Daniel leder stora projekt i gränslandet mellan medierelationer och opinionsbildning där undersökningar och rapporter är viktiga ingredienser liksom strukturerade insatser i sociala medier.

Daniel har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.