Uppföljning
05/04/2018
Steg: uppfoljning

Arbetets effektivitet och måluppfyllelse utvärderas löpande i dialog med uppdragsgivaren. Det sker normalt dels på aktivitets- och månadsbasis, dels i form av mer omfattande uppföljningar och utvärderingar efter önskemål. Är beslutade strategier och använda verktyg de bästa tänkbara, med hänsyn till mål och tillgängliga resurser? Vid behov anpassas arbetsmetoderna. Genomslag för mediala utspel utvärderas bland annat via analysverktygen M-Brain och Meltwater. Genomslaget av debattartiklar och pressmeddelanden mäts genom statistik över räckvidd och antal läsare. Resultatet av möten och aktiviteter bedöms utifrån uppsatta mål.