Strategi
05/04/2018
Steg: Strategi

Analysen ligger till grund för framtagandet av en strategi som långsiktigt och på ett övergripande plan styr det konkreta arbetet. Här slås det fast hur vi önskar förändra omvärldens bild av organisationen. Eventuella mål för påverkan och opinionsbildning konkretiseras. Strategin ska baseras på en förståelse för hela den kontext man agerar i – spelplanen. Exempel på relevanta frågor att besvara är: vilka är de viktigaste målgrupperna? Vilka är de potentiella allianserna och ambassadörerna som bör mobiliseras? Vilka parallella skeenden och processer i samhället, branschen, sektorn etc. behöver vi förhålla oss till? Vilka övergripande budskap blir de mest effektiva i det strategiska kommunikationsarbetet och vilka kanaler når fram till målgrupperna?