Analys
05/04/2018
Steg: Analys

I en inledande fas klargörs arbetets utgångspunkter och mål. Det kan handla om inläsning av befintliga strategidokument såsom affärsplan, konkurrentanalyser, varumärkesplattform och kommunikationsstrategi. Intervjuer och seminarium/workshop med nyckelpersoner är också ofta centrala delar i analysen. Vilka affärs- och verksamhetsmål ska den strategiska kommunikationen stödja? Hur ser omvärldens bild av organisationen ut i dag? Det är exempel på vanliga frågor att besvara i en analysfas.