Uppdragsgivare

Tillsammans med våra uppdragsgivare beskriver vi innehållet i alla uppdrag som innehåller opinionsbildning och/eller politisk påverkan. Detsamma gäller långsiktiga uppdrag som syftar till att skapa publicitet. Läs mer om New Republics syn på öppenhet och samhällsansvar under ”Om oss”.