Möt våra medarbetare

Det är vi som jobbar på New Republic. Läs mer genom att klicka på respektive medarbetare

Claes Henriksson

Claes Henriksson

Claes är senior kommunikationsrådgivare vid New Republics kontor i Malmö. Han leder uppdrag inom opinionsbildning, corporate communications, content marketing och medierelationer.

Ingrid Bojner

Ingrid Bojner

Ingrid Bojner är styrelseordförande i New Republic och arbetar framför allt med övergripande strategiska frågor för att vidare utveckla New Republic som företag och organisation.

Louise Pons

Louise Pons

Louise är konsult och delägare på New Republic. Hon har varit politiskt sakkunnig i infrastruktur- och landsbygdsfrågor hos Moderaterna i riksdagen och har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande.

Johannes Hylander

Johannes Hylander

Johannes är en av företagets grundare och huvudägare. Han är senior rådgivare inom public affairs med omfattande erfarenhet av att leda uppdrag inom corporate communications, opinionsbildning, och verksamhetsutveckling.

Paulo Silva

Paulo Silva

Paulo Silva är en av företagets grundare och huvudägare. Paulo Silva är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vdar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation.

Johann Arnljots

Johann Arnljots

Johann Arnljots är praktikant på New Republics kontor i Stockholm. Johann har en fil. kand. i statsvetenskap och journalistik från Lunds universitet och har bland annat inriktat sig på förvaltnings- och socialpolitik, med ett särskilt intresse för integrationspolitik.

Klara Spangenberg

Klara Spangenberg

Klara Spangenberg är konsult på New Republics kontor i Malmö. Analys, uppföljning och utvärdering för myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå hör till hennes expertis.

 Olle Schubert

Olle Schubert

Olle Schubert är vd för New Republic och en av företagets grundare och huvudägare. Han är senior rådgivare med nära 15 års erfarenhet av strategisk kommunikation.

Malin Sahlén

Malin Sahlén

Malin Sahlén är delägare och seniorkonsult på New Republic i Stockholm. Hon är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor och integration. Hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.