Samarbeten

 

Tillsammans med våra uppdragsgivare beskriver vi innehållet i alla uppdrag som innehåller opinionsbildning och/eller politisk påverkan. Detsamma gäller långsiktiga uppdrag som syftar till att skapa publicitet. Läs mer om New Republics syn på öppenhet och samhällsansvar under ”Om oss”.

 

Malmö stad

Malmö stad bedriver en omfattande kommunikationsverksamhet och arbetar bland annat aktivt med varumärkesstrategi, insikts- och omvärldsanalyser, intern och extern kommunikation, medborgardialog, sociala medier, rörlig media samt med att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet sker inom ramavtal på området strategisk kommunikationsrådgivning.

FC Rosengård

Fotbollsklubben FC Rosengård har damallsvenskans mest framgångsrika lag. Lagets herrlag spelar i division 1. Klubben arbetar med jämställdhetsfrågor, antivåld och deras arbetsmarknadsprojekt Boost by FCR har gjort över 1300 arbetslösa ungdomar självförsörjande. New Republic bistår FCR med strategisk kommunikationsrådgivning på sponsorsbasis.

Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och annan förnybar energi. Samarbetet avser strategisk kommunikationsrådgivning i syfte att öka kunskaperna om och förbättra villkoren för vindkraft i Sverige.

InnoEnergy

InnoEnergy är ett europeiskt samverkansföretag som finansieras av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). InnoEnergy arbetar med att utveckla entreprenörer och etablerade företag som vill introducera nya lösningar och produkter inom hållbar energi. Samarbetet avser strategisk kommunikationsrådgivning.

Lexplore

Lexplore har utvecklat en tjänst som snabbt och objektivt kartlägger läsförmågan hos lågstadieelever, samt låter skolor och kommuner följa läsutvecklingen över tid. Samarbetet avser strategiskt kommunikationsstöd i syfte att förstärka kännedomen om tjänsten.

Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med fokus på bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och infrastruktur. Samarbetet avser rådgivning kring Skanskas långsiktiga arbete med klimatfrågor.

Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige. Samarbetet avser opinionsbildning och politisk påverkan rörande förutsättningarna för friluftslivet i Sverige.

IKEM

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom innovations- och kemiindustrin i Sverige. Samarbetet gäller strategisk rådgivning och stöd i frågor som rör utbildning och forskning.

Private Identity Control

Private Identity Control, PIC, är en ny svensk tjänst för privatpersoner som vill ta kontrollen över personuppgifter om sig själva. Tjänsten gör