Exempel på verktyg

Kommunikationsstrategi och budskapsplattform. Effektiv strategisk kommunikation ska bidra till verksamhetsmålen. En utgångspunkt för framgångsrika strategier är att man har klart för sig vilka målgrupper som är de viktigaste och en god överblick av den ”spelplan” man agerar på

  • Kommunikationsstrategi och handlingsplan. Effektiv strategisk kommunikation som bidrar till verksamhetsmålen förutsätter konsekventa och tydliga budskap och att målgrupperna är väl definierade. En ”spelplansanalys” klargör hela den kontext man själv och målgrupperna agerar i och besvarar frågor såsom: vilka är våra viktigaste ambassadörer och hur kan de mobiliseras? Vilka potentiella hinder har vi framför oss och hur kan de hanteras? När en strategisk grund för kommunikationen är lagd behövs det en konkret aktivitetsplan, som tydliggör vad som ska göras, när det ska ske och vem som ansvarar för respektive aktivitet. I aktivitetsplanen ingår även löpande utvärderingar. New Republic bistår ofta i hela processen, från framtagande av kommunikationsstrategi till genomförande av aktiviteter och utvärderingar (se Arbetsmetod)

  • Högnivåmöten. New Republic arrangerar möten med fokus på aktuella samhällsfrågor där uppdragsgivare får möta beslutsfattare från näringsliv, politik, organisationer och akademi.

  • Opinionsundersökningar. New Republic designar enkäter och frågebatterier. Vi kan även bistå med genomförandet eller anlita något av de opinionsmätningsföretag som vi samarbetar med.

  • Rapporter och PM. New Republic genomför utredningar och kartläggningar som underlag för olika strategiska kommunikationsinsatser. Resultaten presenteras ofta i form av rapporter och PM, ibland undertecknade av oss själva, men oftare av uppdragsgivaren; kontext och frågeområde avgör vad som är lämpligast. Se exempel på rapport här. 

  • Medieträning och presentationsteknik. New Republic ger konkreta råd kring hur man bäst får fram sina budskap i mötet med journalister eller med en publik och genomför praktisk intervjuträning inför kamera.

  • Utbildning. New Republic anordnar utbildningar, föreläsningar och workshops i strategisk kommunikation, med fördjupningar i politisk påverkan / public affairs och kriskommunikation.

  • Krishantering. Några av Sveriges mest erfarna konsulter inom krishantering och kriskommunikation finns på New Republic. Vid behov finns vi tillgängliga dygnet runt för rådgivning och genomförandestöd. Vi anordnar krissimulationer och medieträningar.

  • Evenemang under Almedalsveckan. New Republic förfogar över en egen arena i centrala Visby, ett stenkast från Almedalsscenen. Vi hyr ut platsen för seminarier, möten och mingel och bistår med allt från planering och praktiska arrangemang till modereringar och kontaktande av paneldeltagare. Läs mer om vårt Almedalserbjudande här

  • Extern resurs. Då och då hyrs medarbetare från New Republic in som tf. kommunikations- eller presschef av företag och organisationer.