Strategisk kommunikation långt från chokladfontäner och dyra viner

Strategisk kommunikation långt från chokladfontäner och dyra viner

Ändå väcker begreppen ett diffust styng av obehag. Orsaken, inser jag vid närmare eftertanke, är de senaste månadernas larm om myndigheters internrepresentation. Media har publicerat suddiga bilder på tummade kvitton som bär vittnesbörd om uppseendeväckande exklusiva middagar, dyra viner och kostsamma aktiviteter i slott och herrgårdar. 

Denna plötsliga inblick i skattefinansierat lättsinne har rört upp känslorna i nationen så till den grad att ytterligare bränsle på den brasan verkar överflödigt. Av samma skäl avstår jag från att påminna om krog- och showkvällar som i bokföringen mystiskt har blivit seminarieaktiviteter eller andra skattemässigt mer gynnade upplägg. 

Orsaken till det diffusa obehag jag talar om har sitt upphov i avslöjandenas utkanter. Där förekommer företag uppmärksammade som anordnare av myndighetsfester med synnerligen påkostad design. Heliumballonger för sexsiffriga belopp, och James Bond-teman för sjusiffriga, hör till de mer omtalade inslagen. 

Ibland anordnas sådana fester av företag som jobbar med ”pr och event”. Fester kan naturligtvis vara en beståndsdel i en organisations relationer med omvärlden, och i den bemärkelsen handla om Public Relations. Inget snack om det. Men beröringspunkterna med pr i bemärkelsen strategiskt kommunikationsarbete är utomordentligt begränsade. 

Även om pr är ett luddigt begrepp så har branschen professionaliserats det senaste decenniet. Huvudsakligen ägnar sig pr-företagen numera åt att hjälpa sina uppdragsgivare att etablera och vårda relationer med sin omvärld. 

Det kan handla om att sätta ord på sin organisations själ och se till att rätt historia berättas konsekvent, i rätt fora och vid rätt tillfällen. Ofta är det klokt att förstärka budskapen genom att synas och agera tillsammans med rätt aktörer. Och – inte minst – det behövs rutiner som säkerställer att man lever upp till sina löften i verksamheten. Det är viktiga komponenter i ett strategiskt kommunikationsarbete. Den som tvivlar på nyttan kan fundera på hur företag som Google eller Volvo skulle uppfattas utan en medvetet planerad kommunikation. 

Sammanblandningen med event- och festfixarna är således inte särskilt logisk. Ändå är den så etablerad att myndigheters ”festnotor” i viss larmrapportering har plussats på med kostnader för anlitad expertis inom strategisk kommunikation. Man bör förhålla sig kritiskt till varje kostnadspost, men dessa investeringar hör hemma på festkontot lika lite som reparationen av skrivaren eller internutbildningen i ekonomi. 

Ett effektivt strategiskt kommunikationsarbete bedrivs i princip alltid målmedvetet och oglamoröst, långt ifrån chokladfontäner, dyra viner och fester med designteman. I dag är kompetens inom strategisk kommunikation en självklarhet i ledningen för företag och organisationer med behov av att verka och etablera relationer utanför de egna väggarna. Detta var ovanligt för bara något decennium sedan. 

Men som vanligt är det poänglöst att gnälla på hur ord tolkas. Därför lyfter vi nu bort begreppet ”pr” ur vår verksamhetsbeskrivning. New Republic är ett konsultföretag inom strategisk kommunikation med tyngdpunkten på samhällsfrågor, opinionsbildning och politisk påverkan. Varken mer eller mindre.