New Republic fördubblar och fördubblar

New Republic fördubblar och fördubblar

Omsättningen ökade från 2,3 till 4,5 miljoner kronor under 2011. Däremot halveras rörelseresultatet från 415 000 till 236 000 kronor.
 
- Vi räknar med en dryg fördubbling under 2012. Vi tog in nya delägare under 2011 och det ger effekt nu, säger Olle Schubert, vd för New Republic.
 
Byrån ägdes tidigare till lika stora delar av Olle Schubert, Karin Jihde, Johannes Hylander, Jean-Daniel Maurin och Paulo Silva. De delade på   143 000 kronor i vinstutdelning. Men sedan i somras har Karin Jihde hoppat av för att börja på Stim. Resterande fyra delägare blir nu ägare till byrån, med jämnt fördelat ägande. Dessutom öppnar byrån upp för partners.
 
- Seniora medarbetare kommer att erbjudas delägarskap i någon form. Vi tar just nu fram en modell för det.