"Retoriken passar bättre på seminarier än på scen"