New Republic rekryterar Hanna Wallinder

New Republic rekryterar Hanna Wallinder

– Jag ser fram emot att få använda mina erfarenheter och flytta fram arbetsmarknadsfrågorna i samhällsdebatten i en ny roll, säger Hanna Wallinder, konsult på New Republic.

Närmast kommer Hanna Wallinder från Arbetsmarknadsdepartementet, där hon för bara någon vecka sedan var med och överlämnade en utredning till regeringen om förutsättningarna för ett helt nytt arbetsmarknadspolitiskt program för långtidsarbetslösa. Hanna har tidigare utredningserfarenheter från bland annat RRV och TCO.

Hanna Wallinder har lång erfarenhet från fackföreningsrörelsen, bland annat Sif och TCO, och har varit internationell sekreterare med EU-ansvar på Unionen. Hon har en fil kand-examen i beteendevetenskap, med inriktning mot organisationspsykologi. Hanna har även studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet och journalistik vid Poppius.

– Hannas bakgrund inom fackföreningsrörelsen och hennes kunskaper inom branschanalys och arbetslivsfrågor både nationellt och på EU-nivå kommer att förstärka vårt arbetsmarknadsteam på ett utmärkt sätt, säger Olle Schubert, vd på New Republic.

New Republic har i dag elva anställda och kontor i Stockholm, Jämtland och Skåne. Ambitionen är att anställa fler konsulter under året.