New Republic rekryterar Emma Lindberg

New Republic rekryterar Emma Lindberg

– Jag ser fram emot att använda min erfarenhet till att hjälpa viktiga aktörer att nå fram och påverka samhällsutvecklingen i en öppnare och mer hållbar riktning. Det jag uppskattar med New Republic är företagets vision om ett öppnare samhällsklimat, styrkan inom hållbarhetsområdet och en hög grad av professionalism, säger Emma Lindberg, seniorkonsult på New Republic.

Som politiskt sakkunnig till miljöminister Lena Ek ansvarade Emma Lindberg för bland annat klimatfrågor, biologisk mångfald, kemikalier och kärnsäkerhet. Dessförinnan var hon politiskt sakkunnig till Europaparlamentariker Anders Wijkman. Emma Lindberg har tidigare erfarenhet från civilsamhälle, forskning och näringsliv genom roller som ansvarig för klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, miljöchef på Hewlett-Packard och kommunikationschef på Stockholm Environment Institute.

Emma Lindberg har en ekonomie kandidat med inriktning miljö, statskunskap och franska och har även studerat vid Handelshögskolan Solvay i Bryssel.

New Republic har idag tio anställda och kontor i Stockholm, Jämtland och Skåne. Ambitionen är att anställa fler seniora konsulter under året.

– Emmas breda kompetens från politik, civilsamhälle, näringsliv och hållbarhet är en viktig förstärkning för oss, säger Olle Schubert, vd på New Republic.