Anmälan till Open Friday 2018 har öppnat

Anmälan till Open Friday 2018 har öppnat

Under Almedalsveckan anordnar New Republic "Open Friday" i syfte att erbjuda startup-företag och ideella organisationer att göra sin röst hörd i Almedalen. 

Anmälan för Open Friday 2018 har öppnat vilket innebär att man kan ansöka om att få kostnadsfritt hjälp med utformningen av ett Almedalskoncept samt möjligheten att kostnadsfritt arrangera ett mingel eller seminarium på vår arena i Almedalen, "Sjöbergs bakgård"

Läs mer om Open Friday och ansök på www.openfriday.se