Johann Arnljots

Johann Arnljots

Johann Arnljots är juniorkonsult på New Republics kontor i Malmö. Johann har en fil. kand. i statsvetenskap och journalistik från Lunds universitet och har bland annat inriktat sig på förvaltnings- och socialpolitik, med ett särskilt intresse för integrationspolitik. Under praktiktiden kommer Johann att arbeta nära företagets konsulter för att utveckla sina kunskaper inom strategisk kommunikation.