Klara Spangenberg

Klara Spangenberg

Klara Spangenberg är konsult och kontorschef på New Republics kontor i Malmö. Analys, uppföljning och utvärdering för myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå hör till hennes expertis.

Närmast kommer Klara från en tjänst som verksamhetsstrateg inom Region Skåne, innan dess var hon managementkonsult på Ramböll Management Consulting och affärsområdeschef på Kontigo. 

Klara har stor erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvård och hållbarhetsfrågor inom Skånes universitetssjukvård samt av områdena regional utveckling, näringslivsutveckling och innovation. 

Klara har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.