Ellen Olsson

Ellen Olsson

Ellen är juniorkonsult på New Republics Malmökontor sedan december 2016. Hon arbetar med omvärldsbevakning, research och textproduktion. Hennes främsta kunskapsområden är mångfalds- och integrationsfrågor. Närmast kommer Ellen från samhällsvetenskapliga studier på Malmö Högskola med en kandidatexamen i internationell migration och etniska relationer, samt arbete som forskningsassistent vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Ellen har tidigare varit pr-assistent på New Republic mellan 2010-2014. Hon har även studerat projekt- och processledning på Kaospilotprogrammet vid Malmö Högskola, där hon genomförde projekt i samarbete med näringsliv och andra samhällsaktörer.