Bergsveen går från Rosenbad till New Republic

Bergsveen går från Rosenbad till New Republic

Adam Bergsveen blir seniorkonsult på public affairs-byrån New Republic. Adam kommer senast från en tjänst som en av regeringens två presschefer. 

– Adams långa erfarenhet av kommunikationsstrategiskt arbete och opinionsbildning på hög nivå gör att han kan gå direkt in i många av våra kunduppdrag, säger Olle Schubert, vd på̊ New Republic.

Adam Bergsveen har jobbat med strategisk kommunikation i privat, ideell och offentlig sektor, såväl lokalt och nationellt som internationellt. De senaste åren har han varit presschef för Miljöpartiet i regering och biträdande presschef för regeringen. Före 2014 var han politisk rådgivare till Miljöpartiets språkrör.

– Att arbeta i politikens centrum de senaste intensiva åren har varit lärorikt. Mina kunskaper inom kommunikation och opinionsbildning och mina erfarenheter från Rosenbad tar jag nu med mig in i ett nytt sammanhang, säger Adam Bergsveen, seniorkonsult på New Republic.

Adam Bergsveen har läst en masterutbildning i entreprenörskap vid Stockholms universitet och har studerat internationella relationer vid Malmö högskola. Han har även verkat ideellt för mänskliga rättigheter i olika roller.

– För mig var det naturligt att välja New Republic utifrån hållbarhetsprofilen och det faktum att företaget är öppet med kunder och uppdrag. Transparensen är viktig inte bara för en demokratisk samhällsutveckling utan även för att det öppna påverkansarbetet är effektivare än det dolda, säger Adam Bergsveen.

New Republic har i dag 15 medarbetare. Fler rekryteringsprocesser pågår.

För vidare information kontakta:

Adam Bergsveen, seniorkonsult
Mobil: 070-388 01 30
E-post: adam.bergsveen@newrepublic.se 

Olle Schubert, vd
Mobil: 070-328 44 98
E-post: olle.schubert@newrepublic.se