New Republic ska hjälpa Svensk Sjöfart hålla ner farledsavgifterna

New Republic ska hjälpa Svensk Sjöfart hålla ner farledsavgifterna