Samuel Lakén

Samuel Lakén

Samuel Lakén är juniorkonsult på New Republic sedan 2017. Samuel bistår övriga konsulter med research, omvärldsbevakning och textproduktion. 

Han har en fil. kand. i statsvetenskap och en högskoleexamina i retorik från Örebro universitet. Han har även läst kurser inom kommunikativt ledarskap och tvärkulturell kommunikation och var under sin sista termin praktikant på New Republic.  

Samuel har varit kommunikationsansvarig för Örebro Kårhus. I den rollen har han bland annat arbetat för att stärka organisationens relationer med övriga universitetet och andra externa intressenter genom kommunikation och opinionsbildning.