Emilia Hagberg om bostadskrisen

Emilia Hagberg om bostadskrisen

Veckans Brief har intervjuat fyra vassa pr-konsulter med särskilda kunskaper i den heta byggfrågan. Emilia Hagberg, seniorkonsult och partner på New Republic, svarar på hur man löser bostadsbristen. 

 Det byggs för lite bostäder. Vad beror det på och vad kan göras?
– De senaste åren har allt för stort fokus i den politiska debatten legat på regelförenklingar, och att det skulle vara universallösningen för fler bostäder. Det är att söka en enkel lösning på ett komplext problem. Jag tror snarare att bristen på samverkan mellan kommuner och byggbolag och ett tydligt ledarskap från staten är en viktigare orsak. Den allra viktigaste åtgärden vore en blocköverskridande överenskommelse som sätter upp långsiktiga spelregler kring hela bostadsfrågan, från fastighetsskatt och hyressättning till ränteavdrag och statligt stöd för byggande. Det säger Emilia Hagberg, seniorkonsult och partner på New Republic. 

Den fullständiga intervjun går att läsa i Dagens Opinions nyhetsbrev "Veckans Brief".