Daniel Nordlund

Daniel Nordlund

Daniel är seniorkonsult vid New Republics kontor i Stockholm. Han har närmare 15 års erfarenhet som kommunikationskonsult, både i Sverige och på nordisk nivå och arbetade tidigare för JKL Group.

Sedan 2013 arbetar Daniel för New Republic. Han är specialiserad inom krishantering, varumärkesarbete, medierelationer och undersökningsbaserad publicitet/opinionsbildning. Bland hans kunder finns Naturvårdsverket, Sveriges Stenindustriförbund och Hypergene. Daniel är också en av grundarna till Katarina Sociala Företagande och sitter i dess styrelse.

Daniel har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet samt en "Master in Strategic Leadership Towards Sustainability" från Blekinge Tekniska högskola.