Intervju med Cécilia Rubinstein Tenbäck

Intervju med Cécilia Rubinstein Tenbäck

Under våren 2016 praktiserade Cécilia Rubinstein Tenbäck på New Republic. Vi ställde tre frågor till Cécilia om hur det var att göra praktik hos oss. 

Varför valde du att söka dig till New Republic?

Jag har studerat kommunikation på Uppsala universitet och ville gärna tillämpa mina kunskaper i praktiken. Under mina studier fick jag upp ögonen för kriskommunikation och blev väldigt nyfiken på hur New Republic arbetar med detta. New Republic är en värderingsdriven public affairs-byrå som sticker ut, och jag tänkte att det skulle vara intressant att göra min praktik i en sådan miljö. Jag hade rätt, det var spännande att komma in med ett medie- och kommunikationsperspektiv på en byrå som arbetar med politiskt påverkan.

Hur såg en vanlig arbetsdag ut som praktikant?

Varje dag har inletts med omvärldsbevakning där jag har gått igenom allt som har publicerats det senaste dygnet i en viss fråga med hjälp av olika mediedatabaser. Arbetsdagarna har varit mycket varierade, men återkommande uppgifter har varit mediesammanställningar och research. Min uppgift har även varit att bistå med praktiska förberedelser inför New Republics möten.

Vad var det bästa med praktiken på New Republic?

Eftersom jag är intresserad av krishantering och kriskommunikation har det varit väldigt roligt att involveras i just sådana projekt. Jag har bland annat deltagit i förberedelser och genomförande av en krisworkshop. Det har även varit kul att vara involverad i projekt över en längre tid för att kunna se hur uppdragen har utvecklats. New Republic har varit en väldigt bra praktikplats med många trevliga och inkluderande kollegor. Jag har utvecklats och har fått en helt ny förståelse för strategisk kommunikationsrådgivning och politik under min praktik.